Formeel recht

Home|Formeel recht

Bezwaarschrift in vreemde taal

donderdag 30 juni 2022|

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede

Ga naar de bovenkant