Loonbelasting

Loon of schenking?

donderdag 18 april 2024|

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking worden tot het loon gerekend. Voor de beoordeling

Ga naar de bovenkant